Khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại Đức Dương Travel, hãy đảm bảo rằng khách hàng đã đọc kỹ và hoàn toàn đồng ý theo những điều khoản sử dụng dịch vụ của chúng tôi để có một trải nghiệm tốt nhất.

1. Trách nhiệm của khách hàng

1.1   Khách hàng chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ dữ liệu khi sử dụng dịch vụ thuê hạ tầng máy chủ tại . Đảm bảo các dữ liệu này không chứa phần mềm phá hoại và tuân thủ các quy định của pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp, bản quyền, bí mật quốc gia, an ninh, văn hoá.Nếu vi phạm điều khoản này, khách hàng sẽ hoàn toàn tự mình chịu trách nhiệm trước pháp luật mà không liên quan đến chúng tôi.

1.2   Khách hàng cần lưu giữ các thông tin nhận biết, mật khẩu hay những thông tin khác liên quan đến tài khoản của dịch vụ hoặc tài khoản quản lý khách hàng một cách an toàn. Trong trường hợp phát hiện các hình thức truy cập trái phép sử dụng tài khoản của bạn hoặc các sơ hở về bảo mật như mất mát, đánh cắp hoặc để lộ thông tin về mật khẩu và các thông tin khác cần báo cho chúng tôi ngay lập tức.

1.3   Khách hàng có trách nhiệm tự bảo quản dữ liệu. Chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào trong mọi trường hợp liên quan tới dữ liệu của người dùng..

1.4   Khách hàng có trách nhiệm ký xác nhận biên bản nghiệm thu hoặc bản ghi nhớ công việc khi chúng tôi hoàn tất công việc tại các phụ lục đính kèm hợp đồng hợp tác dịch vụ.

1.5   Khách hàng cam kết thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ được ký kết tại hợp đồng dịch vụ và các phụ lục kèm theo.

1.6   Khách hàng có quyền tạm ngưng sử dụng dịch vụ nếu chúng tôi vi phạm hợp đồng.

2. Trách nhiệm của Đức Dương Travel

2.1   Cung cấp dịch vụ theo đúng nội dung đã thỏa thuận trong Hợp đồng hợp tác dịch vụ và Phụ lục hợp đồng kèm theo (khi có thay đổi mức phí dịch vụ thì chúng tôi sẽ thông báo và làm lại Phụ lục mới). Cam kết chất lượng dịch vụ theo đúng các thông số thể hiện trong phụ lục hợp đồng và quy định về tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ.

2.2   Bảo mật thông tin của khách hàng và những dữ liệu khách hàng. Không được phép cung cấp thông tin cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ khi có yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc được sự chấp thuận của khách hàng.

2.3   Giải quyết các khiếu nại của khách hàng về chất lượng dịch vụ trong phạm vi trách nhiệm của Vietnix chậm nhất 24 giờ sau khi nhận được khiếu nại.

2.4  Có quyền đơn phương tạm ngừng thực hiện Hợp đồng hợp tác dịch vụ nếu khách hàng vi phạm các điều khoản sử dụng dịch vụ, những điều khoản cam kết trong Hợp đồng và Phụ lục kèm theo. (Thời gian tạm ngừng sẽ kết thúc khi khách hàng khắc phục xong vi phạm và sẽ không tính vào thời hạn dịch vụ của hợp đồng và Phụ lục kèm theo).

2.5  Hỗ trợ kỹ thuật:

Công ty Cổ phần Vận tải và Du lịch Đức Dương

  • Hotline: 0968221393
  • Email:ducduongtravel@gmail.com

2.6  Chúng tôi cam kết sẽ hoàn trả 100% giá trị hợp đồng (không bao gồm các loại phí phát sinh trong quá trình giao dịch) nếu không thực hiện đúng cam kết.

2.7  Thông báo bằng email hoặc văn bản cho khách hàng khi có bất kỳ sự thay đổi nào về dịch vụ hay bảo trì dịch vụ.

3. Quy định về thanh toán

3.1  Khách hàng sử dụng dịch vụ tại ĐỨC DƯƠNG TRAVEL có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản phí thể hiện trong hợp đồng.

3.3  Nếu khách hàng vi phạm điều khoản thanh toán dẫn đến việc hủy hóa đơn dịch vụ, khách hàng sẽ chịu phạt một khoản phí tối đa bằng 5% (năm phần trăm) tổng giá trị hóa đơn đó. Phí phạt sẽ phải thanh toán cho  ĐỨC DƯƠNG TRAVEL chậm nhất trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc.

3.4  Trong thời gian quy định để gia hạn dịch vụ, nếu khách hàng không thanh toán thì sau từ 3 – 7 ngày dịch vụ sẽ tạm ngừng và thu hồi theo quy định.

3.5  Chúng tôisẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hậu quả hay thiệt hại nào phát sinh từ việc khách hàng đã không tuân thủ đầy đủ quy định về thanh toán này.

4. Hỗ trợ khách hàng

T-TRAVEL hỗ trợ nhanh khách hàng sử dụng dịch vụ qua đa dạng các kênh như điện thoại, zalo, fanpage.

6. Bảo mật thông tin khách hàng

Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư và quản lý nghiêm túc thông tin của khách hàng.

7. Bất khả kháng

7.1  Nếu bất kỳ sự kiện nào như thiên tai, dịch họa, lũ lụt, hoả hoạn, động đất, đình công, can thiệp của Nhà nước hay bất cứ sự kiện nào khác xảy ra ngoài tầm kiểm soát của bất kỳ bên nào và không thể lường trước được, thì Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng sẽ được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng này, với điều kiện là Bên bị ảnh hưởng đó đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết để ngăn ngừa, hạn chế hoặc khắc phục hậu quả của sự kiện đó.

7.2  Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ thông báo cho bên còn lại ngay khi có thể. Trường hợp sự kiện bất khả kháng xảy ra, các bên được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

7.3  Nếu sự kiện bất khả kháng không chấm dứt trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc hoặc một khoảng thời gian lâu hơn và vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến việc thực hiện Hợp đồng hợp tác dịch vụ thì bên nào cũng có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng và thông báo cho bên còn lại bằng văn bản trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày dự định chấm dứt.

Điều khoản sử dụng dịch sẽ được thay đổi và cập nhật cho phù hợp với từng thời điểm và các loại hình dịch vụ. Khách hàng có trách nhiệm thường xuyên theo dõi email hoặc văn bản này để đảm bảo luôn thực hiện đúng theo các điều khoản quy định.